Brukarstwo - fachowcy z całej Polski do Twoich usług

Układanie kostki brukowej w kilku prostych krokach

6 February 2013 08:21


VN:F [1.9.20_1166]

Planując swój ogród często stajemy przed koniecznością  położenia kostki brukowej. W jaki
sposób odpowiednio układać ten rodzaj nawierzchni, aby służył nam przez długie lata bez
konieczności częstych modernizacji?

Czynnościami,  które  musimy  wykonać,  żeby  ułożyć  kostkę  brukową  na  naszej  posesji  jest
korytowanie,  odwodnienie  terenu,  ustawienie  krawężników,  wykonanie  podbudowy,  a  na
samym  końcu  ułożenie  nawierzchni.  Poniżej  w  kilku  krokach  przedstawimy  jak  należy  je
wykonać, a także na co zwrócić uwagę.

Układanie  kostki  brukowej  powinniśmy  rozpocząć  od  wyznaczenia  obszaru,  na  którym
wybrukujemy naszą nawierzchnię. Granice terenu możemy oznaczyć słupkami oraz taśmą.
Kolejnym  krokiem  jest  wykopanie  koryta,  jego  głębokość  uzależniona  jest  od  rodzaju
podbudowy, którą potrzebujemy, a także wilgotności gleby. Zazwyczaj wartość ta waha się
od  piętnastu  do  czterdziestu  centymetrów.  Bardzo  ważnym  aspektem  układania  kostki
brukowej  jest  niwelacja  terenu  oraz  zaplanowanie  dwuprocentowego  spadku,  dzięki
któremu  woda  opadowa  będzie  bez  problemu  odprowadzana  z  terenu.  Zazwyczaj
dodatkowe  odwodnienie  wykonuje  się  w  przypadku  zjazdów  do  garażu  oraz  terenu,  na
którym  niemożliwe  jest  ułożenie  standardowego  spadku.  Powyższe  czynności  możemy
wykonać ręcznie przy pomocy łopaty lub skorzystać ze spycharki.

Kolejnym krokiem układania kostki są krawężniki. Ich równe ułożenie pozwoli na łatwiejsze
określenie  poziomu  dla  podbudowy.  Układane  są  one  na  warstwie  betonu  i  z  zewnątrz
osypywane  są  ziemią,  aby  były  bardziej  stabilne.  Chcąc  ułatwić  sobie  cały  proces  warto
przyjąć,  że  szerokość  ścieżki  czy  tarasu  jest  wielokrotnością  szerokości  pojedynczej  kostki.
Wtedy też obejdziemy się bez konieczności docinania poszczególnych elementów.
Po ułożeniu krawężników przychodzi czas na utworzenie podbudowy z kruszywa. Zazwyczaj
warstwa  ta  nie  przekracza  dwudziestu  centymetrów,  jednak  należy  całą  czynność
wykonywać  stopniowo,  ubijać  każdą  warstwę  i  osobno  ją  poziomować.  Na  podbudowę
wysypujemy  posypkę  cementowo-piaskową  o  grubości  do  dziesięciu  centymetrów,  a
następnie  wyrównujemy  ją  do  założonego  wcześniej  poziomu.  Do  tego  zadania
niezastąpiona będzie poziomica.

Ostatnią już czynnością jest ciasne ułożenie kostki brukowej wedle wcześniejszego projektu.
Gotową nawierzchnię należy docisnąć i rozprowadzić na niej piasek. Wniknie on w szczeliny
pomiędzy kostkami i  je zaklinuje. Po zmieceniu powierzchni jest ona już przygotowana do
użytku. Na koniec możemy pokusić się o zaimpregnowanie jej specjalnym preparatem, który
nabłyszczy nawierzchnię oraz zmniejszy jej nasiąkliwość.


Napisz komentarz o firmie poniżej :

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.